TSP ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СИТЕРОВАНЕ НА ЧАСТИЦИТЕ

DEKTON® Е СЛОЖНА СМЕС ОТ СУРОВИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ СТЪКЛО, ПОРЦЕЛАН И КВАРЦОВИ РАБОТНИ ПЛОТОВЕ

ЗА TSP ТЕХНОЛОГИЯТА

Dekton® претворява за няколко часа това, за което на природата й трябват хиляди години, посредством ексклузивен технологичен процес.

ТSP е процес на синтероване (термообработка) на минерални частици, така че те да се свържат и да променят вътрешната си структура.Технологията ТSP напълно синтезира иновативни процеси от най-напредналите технологични индустрии. Тази еволюция представлява технологичен и индустриален скок, способен да генерира нов процес, революционен материал и водещ продукт.

Dekton® използва ексклузивната технология ТSP - високотехнологичен процес, чрез който се постига ускорена версия на геологичните процеси, през която преминават скалите, когато са подложени на високи температури и налягане в продължение на хиляди години.

Чрез електронен микроскоп може да се проследи понижената порьозност на материала и постигнатата ултра-компактност на Dekton, вследствие на процеса на синтероване. Неговата нулева порьозност и липса на дефекти, които да създават напрежение и уязвимост, правят DEKTON® материал напълно различен от останалите.