Общи Правила и Условия

Този уеб сайт е собственост и се управлява от Silestone и Dekton България репрезентирани от търговското дружество Ай енд Ди Глобал ЕООД (A & D Global). Използвайки уеб сайта по следните начини включително, но не само, браузване на уеб сайта, използване на информацията, съдържанието и предлаганите услуги, изтегляне на материали, вие се съгласявате и сте обвързани с настоящите Общи правила и условия. Ако не сте съгласни с тези общи условия в тяхната цялост, моля, преустановете използването на този уеб сайт незабавно.

01 | Авторско Право

Цялото съдържание на този уеб сайт е със запазени авторски права на Silestone и Dekton България. Този уеб сайт и всички продукти и услуги с името Silestone България и Dekton България, са изключителна собственост на A & D Global. Цялото съдържание на уеб сайта, софтуера и интерфейсите са собственост на A & D Global. Съдържанието на този уеб сайт е създадено с цел да помогне на клиентите да се възползват максимално от нашите услуги. Всяка друга употреба на по-горе изброените материали, включително модификация, възпроизвеждане, резпространение без изричното писмено разрешение на A & D Global е незаконно и ще бъдат използвани срещу него всички средства предвидени от закона. Вие като потребител се изисква да обещетите Silestone и Dekton България и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително всички разходите възникнали от искове и/или щети на трети лица и за адвокатски такси предизвикани от зловредни действия и нарушения от ваша страна.

02 | Връзки

Всички връзки на този уеб сайт са предоставени само за информация и удобство при ползване. A & D Global не носи отговорност за сайтове, с които има връзки, или за информацията, която предоставят тези уеб сайтове. Връзка към даден уеб сайт не означава препоръка или одобрение на уеб сайта. Също така липса на връзка към даден уеб сайт не означава липса на одобрение или препоръка.

03 | Използване на съдържанието

Съдържанието не може да бъде копирано, възпороизвеждано, преиздавано, изтегляно, публикувано и предавано по какъвто и да е начин, освен за лично ползване с нетърговска цел. Използване на съдържание от този уеб сайт за всяка друга цел, е изрично забранено от закона, и може да доведе до сериозни правни санкции. Вие се съгласявате да не адаптирате, променята или създавате производни от някои материали, съдържащи се на този уеб сайт, или да го използвате за други цели, освен за вашата лична некомерсиална употреба. Вие се съгласявате да използвате този уеб сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на, или не ограничава или забранява ползването на този уеб сайт от трети страни. Такива норушения или ограничения са, но не само, поведение, което е незаконно, или може да причини притеснения или неудобство на други лица, размяната на нецензурно или обидно съдържание, или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на този уеб сайт. Разрешението за използване на съдържанието на този уеб сайт по-горе, не включва разрешение за копиране на елементи от дизайна на уеб сайта, лога, офромление или лейаут. Тези елементи на уеб сайта са защитени от закона и не могат да бъдат копирани или имитирани в тяхната цялост или части от тях. Логата, изображенията и графиките от този уеб сайт не могат да бъдат копирани и използвани, без изричното писмено съгласие на A & D Global.

04 | Ограничаване на отговорността

A & D Global е положил всички усилия, за да гарантира, че цялата информация предоставена на уебсайта е коректна към момента на нейното публикуване. Въпреки това, може да има непреднамерени и случайни грешки, за които A & D Global се извинява. A & D Global не поема отговорност и не дава гаранции за информацията, предоставена на този уеб сайт, включително хипервръзки, и всякакви други материали използвани директно или недиректно от уеб сайта, и си запазва правото на промени и корекции по всяко време. A & D Global не поема отговорност за каквито и да било неточности или пропуски в уеб сайта, както и за решения взети въз основа на информацията, съдържаща се в този уеб сайт са изцяло отговорност на посетителя. A & D Global не поема отговорност за каквито и да било преки, специални, непреки или последващи вреди, или всякакви други вреди от всякакъв вид, резултат от прякото или непрякото използване на този уеб сайт.

05 | Достъпност

A & D Global не може да гарантира непрекъснатия достъп до този уеб сайт, или уеб сайтовете към които има линкове. Ние не носим отговорност за никакви щети и вреди произтичащи от загубата или използването на тази информация.

06 | Допълнителни условия

Ако едно или повече от тези условия се определи като невалидно, незаконно или неприложимо, валидността, законността и приложимостта на останалите условия и разпоредби няма да бъдат засегнати и остават в сила.

07 | Юрисдикция

Тези общи условия се уреждат от българското законодателство и са под юрисдикцията на българските съдилища.

08 | Политика за поверителност

A & D Global няма да разпространява вашите лични данни на трети лица, освен ако не ни дадете разрешение за това. A & D Global събира два вида информация за посетителите на www.silestone.bg и www.dekton.bg

1. Информация за използването и употребата на уеб сайта, чрез бисквитки (Cookies) и лог файлове на сървъра (нито бисквитките, нито лог файловете съдържат лична информация): или

2. Лична информация, изпратена от вас когато ни изпращате електронни съобщения, информация, която сте предоставили при създаване на вашия профил в уеб сайта или когато попълвате данните си във онлайн форма на уеб сайта. Всеки път когато предоставяте такава лична информация, A & D Global ще я третира в съответствие с тази политика за поверителност, българското законодателство за защита на личните данни и текущите най-добри интернет практики.

Ние ви гарантираме, че всички лични данни ще бъдат съхранявани в съответсвие с действащото българско законодателство за защита на личните данни. Всяка лична информация, която сте ни предоставили никога няма да бъде предоставяна на трети лица, без първо да получим вашето съгласие, освен ако не сме задължени то закона за това.

Политиката за поверителност на A & D Global се прилага само за www.silestone.bg и www.dekton.bg , затова трябва да сте наясно и когато отидете на друг сайт да прочетете тяхната политика за поверителност и начина, по който събират и използват личните данни. Ако тази политика се промени по някакъв начин A & D Global ще публикуа обновена версия на тази страница. A & D Global ви препоръчва да преглеждате редовно тази политика, за да сте винаги информирани каква информация се събира, как я използваме и при какви обстоятелства се предоставя на трети страни.